Polub nas na Facebooku

Organizator:

Partnerzy:

DZIAŁAJ

BĄDŹ

AKTYWNY

Pierwsze kroki

 

Według informacji PAP z 7 stycznia 2016 roku Ministerstwo Zdrowia planuje: „W 2016 r. 14 programów zdrowotnych za ponad 965 mln zł”. Jednym z nich jest:

 

"Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2020" będzie kontynuacją edycji 2006-2015. W jego ramach obok działań profilaktycznych i edukacji onkologicznej planowane jest także m.in. zwiększenie dostępności do metod wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Rak Jelita Polska Stołeczna / Mazowiecka Koalicja

budowania świadomości raka jelita grubego (RJPSMK)

 

Inicjatorzy:

 

 • Prof. Dr. n. med.  Marek Szczepkowski – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, szpital Bielański w Warszawie www.chirurgia.abkgrupa.pl
 • ABK Grupa – agencja komunikacji marketingowej www.abkgrupa.pl
 • Rak Jelita Polska – ogólnopolski społeczny program budowania świadomości raka jelita grubego www.rakjelita.pl
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa Stołeczne Biuro Polityki Zdrowotnej, Dyrektor Biura Pan Dariusz Hajdukiewicz
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Biuro Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej – Dyrektor Biura Pan Janusz Sobolewski
 • Polski Klub Koloproktologii – www.pkk.org.pl, Prezes Pan Zbigniew Lorenc

 

Partnerzy:

 • Naczelna Izba Lekarska
 • Pan Prof.dr hab. med. Jarosław Reguła – Klinika Gastroenterologii Centrum Onkologii
 • Poliko – Polskie Towarzystwo Stomijne
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • Porozumienie Zielonogórskie
 • Kolegium Młodych Lekarzy Rodzinnych
 • UD Bielany

 

Do zaproszenia:

 • Burmistrzowie i Urzędy poszczególnych Dzielnic
 • Dyrekcje Szpitali w Warszawie i Województwie Mazowieckim
 • Instytut Żywienia i Żywności
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Stowarzyszenie Lekarzy Gastroenterologów

 

Cel:

 • Budowanie świadomości raka jelita grubego,
 • Propagowanie potrzeby badań kolonoskopowych osób powyżej 50 roku życia,
 • Gromadzenie statystyk zachorowań na raka jelita grubego,
 • Szkolenia dla lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu,
 • Publikacja statystyk ilości osób wykonujących badania kolonoskopowe na skutek akcji,
 • Organizacja corocznego sympozjum z udziałem wszystkich zaangażowanych instytucji w celu podsumowania postępów,

Koalicja w Warszawie i Województwie Mazowieckim

 

Rak Jelita Polska – Stołeczna Koalicja (RJPSMK) zainicjowana przez: Profesora Marka Szczepkowskiego, społeczną kampanię Rak Jelita Polska współpracując ze Stołecznym Biurem Polityki Zdrowotnej, dyrekcjami stołecznych szpitali, Marszałkowskim Urzędem Biurem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej, Naczelną Izbą Lekarską, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Porozumieniem Zielonogórskim, Polskim Klubem Koloproktologii, burmistrzami poszczególnych dzielnic, mediami oraz instytucjami społecznymi ma na celu zmotywowanie i nakłonienie mieszkańców Warszawy oraz województwa mazowieckiego w wieku 50+ lat aby wykonali badania kolonoskopowe w celu wczesnego zapobieżenia  chorobie raka jelita.

 

Więcej informacji na temat społecznej kampanii budowania świadomości raka jelita grubego w Polsce, na www.rakjelita.pl.

RJPSMK pomaga mieszkańcom Warszawy oraz województwa mazowieckiego osiągnąć cele polegające na zwiększeniu liczby osób w wieku 50+ wykonujących badania kolonoskopowe, będące jedynym miarodajnym badaniem pozwalającym na wykrycia raka jelita i zapobieżeniu tej chorobie, jeśli wykryta we wczesnym stadium.

 

Władze Miasta Stołecznego Warszawa, Biuro Polityki Zdrowotnej wraz z organizatorami społecznej kampanii Rak Jelita Polska powołali Stołeczną Koalicję Rak Jelita Polska – Stołeczna Koalicja (RJPSMK) w lutym 2016 roku. Misją RJPSMK jest zwiększenie świadomości i ilości badań kolonoskopowych w kierunku raka jelita grubego w Warszawie i województwie mazowieckim w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności tej choroby. W celu realizacji naszej misji, RJPSMK wzmacnia działania profilaktyczne raka jelita poprzez rzecznictwo, rozwoju zasobów, inicjatyw społecznych, angażowanie przywódców społeczności, planowania strategicznego, i ułatwienie komunikacji między organizatorami akcji i kluczowych zainteresowanych do których akcja jest kierowana.

 

Od momentu powstania, RJPSMK jest kluczowym partnerem w wysiłkach Warszawy do kontroli zachorowań na raka jelita grubego. Ta prestiżowa wielostronna Koalicja obejmuje dedykowanych i utalentowanych specjalistów, lekarzy zdrowia, badaczy, naukowców, administratorów i zwolenników z różnych instytucji i organizacji publicznych i prywatnych.

 

Nasza inicjatywa jest wzorowana na podobnej akcji w Nowym Yorku gdzie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, NYC jest świadkiem wzrostu wykonania badań przesiewowych, z 42% w roku 2003 do 69% w roku 2007 i 70% w roku 2014. Koalicja  C5 jest kluczowym elementem sukcesu NYC.

Generalne założenia akcji Rak Jelita Polska Stołeczna i Mazowiecka Koalicja

 

Koalicja ds. Zdrowia a nie Choroby!

 

Wstęp: Chociaż badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego (RJG) to powszechnie przyjęta koncepcja w kraju, a ilość osób wykonujących badania przesiewowe wzrasta, istnieją zasadnicze różnice w poszczególnych regionach kraju.

 

Metody: PROMOCJA; PROFILAKTYKA; PREWENCJA; DIAGNOSTYKA

W celu zwiększenia ilości badań przesiewowych pośród mieszkańców stolicy, Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Biuro Polityki Zdrowotnej wraz z pomysłodawcą akcji Profesorem Markiem Szczepkowskim, agencją komunikacji marketingowej ABK Grupa, ogólnopolskim programem budowania świadomości raka jelita grubego Rak Jelita Polska oraz Polskim Klubem Koloproktologii w lutym 2016 roku utworzyli Koalicję w/w podmiotów z  głównym naciskiem na kolonoskopię, w celu opracowania i wdrożenia strategii dla miasta stołecznego Warszawa oraz województwa mazowieckiego, aby osiągnąć założony cel.

 

Założenia: Bazując na dostępnych danych z 2014 roku, kolonoskopii poddaje się jedynie 12% warszawiaków w wieku najwyższego ryzyka (50+), Koalicja zakłada stopę wzrostu o 5% w roku kalendarzowym 2016, 10% w roku 2017 do osiągnięcia skali 70% w terminie 10 lat.

 

Rynek zdrowia 30 marca, 2016

 

Z danych przedstawionych podczas spotkania wynika, że w Polsce zwiększa się zachorowalność na raka jelita grubego, ale spada umieralność. Według prof. Krzakowskiego w 2015 r. na ten nowotwór zachorowało 18 tys. osób, a zmarło 11 tys. chorych. Pięcioletnie przeżycia w przypadku raka okrężnicy uzyskano u 50 proc. pacjentów, a raka odbytnicy u 47 proc. To 10 punktów procentowych więcej niż przed 10 laty podkreślił specjalista.

 

Według konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, prof. Jarosława Reguły, spadek zgonów związany jest głównie z lepszym wykrywaniem i zapobieganiem nowotworom jelita grubego. -Największa w tym zasługa badań przesiewowych wykonywanym w naszym kraju przy użyciu kolonoskopii podkreślił.

 

Z danych przedstawionych przez specjalistę wynika, że od 2000 r., kiedy wprowadzono w Polsce kolonoskopię w badaniach przesiewowych, dzięki niej udało się uchronić przed rakiem jelita grubego prawie 10 tys. osób. Od 2012 r. badania te wykonywane są jedynie u tych osób w wieku 50-65 lat, które zostały na nie zaproszone (z podaniem adresu placówki medycznej, do której można się zgłosić). Nie wszyscy jednak się na nie zgłaszają.

 

Według Joanny Kilkowskiej z departament polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, kolonoskopii poddaje się jedynie 35 proc. osób, do których wysłano zaproszenie. Podobnie jest z wykonywanymi u kobiet badaniami przesiewowymi raka piersi i szyjki macicy.

 

Pos. Beata Małecka-Libera (PO) podkreśliła, że rozwój wczesnego wykrywania i profilaktyki nowotworów nie będzie możliwy bez upowszechniania w naszym kraju edukacji zdrowotnej. Bez niej dalsza poprawa skuteczności leczenia chorób nowotworowych będzie spowolniona i niewystarczająca dodała.

 

Wnioski: Działania Koalicji zakładają budowanie świadomości (szkolenia) pośród lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych oraz mieszkańców miasta stołecznego Warszawa i województwa mazowieckiego, działając w sposób metodyczny, używając środków komunikacji marketingowej dostępnych władzom miasta jak i w poszczególnych dzielnicach. Działania mają również na celu nawiązanie bliskiej współpracy ze wszystkimi placówkami medycznymi na terenie miasta, instytucjami podległymi władzom oraz instytucjami prywatnymi którym dobro i zdrowie warszawiaków jest bliskie.  Inicjatorzy i pomysłodawcy Koalicji mają nadzieję, że dzieląc się nabytym doświadczeniem składającym się z wielu elementów, mogą pomóc innym społecznościom w kraju i poza jego granicami w celu osiągnięcia jak najwyżej ilości osób przeprowadzających badania kolonoskopowe.

 

Pierwsze szkolenie lekarzy rodzinnych w ramach Koalicji odbyło się w dniu 14 kwietnia 2016 podczas Sympozjum „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej” Hotel Narvil, Serock.

 

W szkoleniu które prowadzili Prof. Marek Szczepkowski, Prof. Jarosław Reguła, dr. Anna Pietrzak oraz Dyr. Dariusz Hajdukiewicz, uczestniczyło ponad 100 lekarzy którzy z entuzjazmem powitali jakość i temat prezentacji. Dalsze szkolenia są planowane zarówno w warszawie jak i w innych miastach Województwa Mazowieckiego zarówno dla lekarzy rodzinnych jak i pielęgniarek.

 

Akcje budowanie świadomości raka jelita będą się koncentrowały na dotarciu do jak największej liczby pracowników firm na terenie Województwa zatrudniających pracowników fizycznych i produkcyjnych, którzy są najmniej świadomi zagrożeń ze względu na niski dostęp do mediów elektronicznych (zwłaszcza Internetu).

Główne Założenia Koalicji

 

 1. Identyfikacja osób o wysokim autorytecie zawodowym i społecznym, oraz zachęcenie ich do zostania liderami w kampanii.
 2. Stołeczne Biuro Polityki Zdrowotnej oraz Urząd Marszałkowski kluczowymi partnerami koalicji.
 3. Ustalenie celów i założeń koalicji w gronie członków założycieli.
 4. Pozyskiwanie informacji i wyników działań na bieżąco.
 5. Identyfikacja trendów i tworzenie synergii.
 6. Pozyskanie funduszy zarówno od Urzędów jak i firm wspierających na długofalowe prowadzenie kampanii
  • zachęcenie i nakłanianie do kolonoskopii jako najważniejszego i skutecznego badania,
  • nawigacja, opieka, kierowanie pacjentów najważniejszym ogniwem w działaniach,
  • jakość badań kolonoskopowych, współpraca z gastroenterologami,
  • nawiązanie współpracy z centrami, szpitalami oferującymi kolonoskopię  w celu dostępności dla tych którzy nie mają ubezpieczenia, przeznaczenie godzin wizyt dla osób kierowanych z koalicji,
  • gromadzenie informacji działaniach, analiza i ewentualna korekta.
 7. Budowa i organizacja struktury koalicji z podziałem na grupy zadaniowe i rozpisanie działań oraz ustalenie punktów sprawdzających.
 8. Zaproszenie do koalicji   firm, organizacji rządowych, pozarządowych, fundacji, szpitali, ubezpieczycieli w celu utworzenia wspólnego frontu działań.
 9. Wykorzystanie zasobów miasta i podległych urzędów.
 10. Prezentowanie postępów i wyników działań na dorocznej Konferencji z udziałem wszystkich zainteresowanych.

 

Strategia działań

 

Zarówno kampania kierowana do lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu jak i ogółu mieszkańców Warszawy będzie w oparciu na doświadczeniu oraz autorytecie Prof. Marka Szczepkowskiego.

 

Lekarze

 

Seria spotkań dla lekarzy w miejscach udostępnionych przez UM i UD.

Isze Sympozjum „Postępy w Budowaniu Świadomości Raka Jelita Grubego w Warszawie”.

Zapraszamy wszystkich na Akademię Golfa i przypominamy o obowiązkowej rejestracji.

 

 

Mapka dojazdu:

 

Są już z nami:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Wspierają nas:

Patroni medialni:

Kontakt:

ABK Grupa, tel.: +48 22 401 22 16, e-mail: kontakt@rakjelita.pl

„Rak Jelita Polska”, strona www oraz podmiot prowadzący program nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek medyczne usługi, zabiegi, diagnozy lub leczenie.

To lekarz lub lekarze prowadzący pacjenta są wyłącznie odpowiedzialni za przeprowadzenie i stosowanie usług oraz zabiegów medycznych.

Wyłączną wolą lekarza lub pacjenta jest skorzystać lub nie z informacji oferowanych w ramach „Rak Jelita Polska”.

 

Informacje zawarte na stronie „Rak Jelita Polska” mają stanowić podstawę do budowania świadomości choroby. Wszystkie materiały są wyłącznie informacyjne

i nie mają intencji ani zamiaru zastępowania usług medycznych specjalistów oraz nie mogą być jako takie traktowane.

 

 

ABK Grupa 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.abkgrupa.pl