Polub nas na Facebooku

Organizator:

Partnerzy:

DZIAŁAJ

BĄDŹ

AKTYWNY

Miesięczny Newsletter

 

Zarejestruj się aby otrzymywać regularnie nasz informator z wiadomościami o programie, badaniami oraz ważnymi poradami.

 

Wypełnij zamówienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Grupa ABK z siedzibą w Warszawie (01-923) przy ul. Bogusławskiego 95. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie/zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Atlas Polski Raka Jelita Grubego

 

Wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych poprzez statystyki zachorowań na raka jelita grubego

 

6 maja, 2015 roku zwróciliśmy się do Pana Profesora Zbigniewa Lorenca, Prezesa Polskiego Klubu Koloproktologii o możliwość rozesłania ankiety do członków Klubu, z prośbą o regularne wypełnienie ankiet przez chorych, w ich ośrodkach i szpitalach. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Ankieta jest dostępna na stronie i mamy nadzieję na regularne informacje od członków klubu. Ankieta nie tylko pozwoli na zbudowanie mapy zachorowań w Polsce, lecz również pomoże w gromadzeniu informacji na temat świadomości raka jelita grubego.

 

Mapa ma głównie za zadanie pomóc wzmocnić lokalne społeczności w zwróceniu uwagi na zachowania zdrowotne, które mogą być ulepszone w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.

 

Atlas Rak Jelita Polska będzie zawierał dane na temat liczby czynników ryzyka raka jelita grubego, takich jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, aktywność fizyczna, otyłość i cukrzyca typu 2, która jest coraz bardziej uznana za niezależny czynnik ryzyka raka jelita grubego. Także zgony i zachorowania z powodu nowotworów jelita grubego będą odwzorowane w Atlasie.

 

Rak Jelita Polska ma nadzieję, że informacja ta będzie okazją dla społeczności lokalnych do skupienia uwagi na temat zachowań zdrowotnych, które mogłyby być ulepszane, co skutkować będzie bardziej skutecznymi formami zapobiegania i leczenia raka jelita grubego.

Ankieta Chorych

 

ANKIETA DO PACJENTÓW CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO

 

Jednym z istotnych elementów kampanii Rak Jelita Polska jest przeprowadzenie ankiety pośród chorych na raka jelita grubego. Mamy nadzieję, że członkowie Polskiego Klubu Koloproktologii pomogą nam w przeprowadzeniu ankiety pośród swoich pacjentów. Wyniki ankiety będą dostępne na stronie internetowej PKK oraz stronie kampanii.

 

Wszystkie poniższe pytania dotyczą wyłącznie raka jelita grubego!

 

Ankieta jest do pobrania jako plik PDF:

 

Informacje podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Grupa ABK z siedzibą w Warszawie (01-923) przy ul. Bogusławskiego 95. Twoje dane osobowe będą anonimowo przetwarzane w celach statystycznych. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Musimy wiedzieć więcej.

 

Nieoficjalne statystyki pokazują, że szanse na przeżycie pacjentów raka jelita grubego są słabe w porównaniu do innych występujących nowotworów złośliwych tylko około 60 % osób przeżyje 5 lat, w porównaniu do około 90 % chorych na raka czerniaka, prostaty, piersi lub innego rodzaju.

 

Prawdopodobnie największym problemem w walce z rakiem jelita grubego jest cisza. Dużo mówi się o zachorowaniu na raka, lecz świadomość zachorowania na raka jelita grubego, mimo że jest to taka powszechna choroba, jest bardzo niska zarówno pośród zwykłych obywateli jak i lekarzy pierwszego kontaktu.

 

Jednym z najważniejszych wyzwań w zwiększaniu świadomości i wsparcia dla raka jelita grubego jest powściągliwość poszkodowanych do mówienia. Setki pacjentów, w tym wiele znanych osób, jest operowanych w późnym stadium raka jelita grubego, a mało kto chce o tym mówić publicznie. Często są to ludzie, którzy mają jeszcze wiele, do zaoferowania w ich życiu osobistym i dla szerszej społeczności, ale są już wyłączeni z opcji leczenia. Jest to ważna kwestia wpływu na znaczną część społeczeństwa, która powinna aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz zwiększania świadomości raka jelita grubego.

 

Mamy nadzieję, że na skutek naszej inicjatywy, zmobilizujemy rząd do podjęcia działań już teraz, zapewniając środki dla dedykowanych usług wsparcia i umożliwiając szybki dostęp do dotowanych zabiegów przedłużania życia. Nasze społeczeństwo się starzeje, będzie więc coraz więcej osób z rozpoznaniem raka jelita grubego.

 

Nasz plan

 

Akcja „Rak Jelita Polska”, prowadzona wraz z Polskim Klubem Koloproktologii, ma na celu zwiększenie świadomości i edukację na temat raka jelita grubego, zwiększenie poziomu badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego oraz lepszego dostępu do skutecznego leczenia.

1. Jak dowiedziałem się że jestem chory:

2. Czy przed diagnozą miałem świadomość jakie badania są niezbędne:

3. Czy państwo zapewnia wystarczające dedykowane wsparcie:

4. Czy miałem świadomość co to jest rak jelita grubego:

5. Czy jest potrzeba dalszego leczenia przedłużającego życie:

6. Czy lekarz uświadomił mnie o potrzebie badania:

7. Czy powinna być prowadzona dyskusja na temat raka jelita grubego:

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Stadium zaawansowania

APP Mobilna

 

Aplikacja mobilna będzie opracowana w miarę rozwoju programu.

Ośrodki Lecznicze

 

Jesteśmy w trakcie opracowania adresów ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka jelita grubego.

Działaj Bądź Aktywny

 

Program „Rak Jelita Polska” wspiera firmy, organizacje i grupy społeczne duże i małe pracujące nad podniesieniem świadomości na temat raka jelita grubego wśród swoich pracowników i członków w całym kraju, które jest naszym głównym celem. Nasz program został opracowany pod kątem wzięcia pod uwagę istotnych informacji na temat choroby kierowanych bezpośrednio do pracowników firm, organizacji i członków grup społeczności w ich miejscu pracy.

 

Program ma na celu dostarczyć informacje o:

  • częstości występowania raka jelita grubego,
  • objawach raka jelita grubego i wczesnych znakach ostrzegawczych,
  • jakie środki zapobiegawcze można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko,
  • jak również zachęcić do dyskusji znajomych, rodzinę i przyjaciół w temacie, który jest często trudny do dyskusji,
  • zwiększyć świadomość i zrozumienie znaczenia badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka jelita grubego.

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem „Rak Jelita Polska”, nasz przedstawiciel może zawitać do twojej firmy, organizacji lub społeczności, aby przeprowadzić krótką prezentację na temat raka jelita grubego. Dostosujemy się do dnia pracy lub harmonogramu spotkań twojej grupy / wspólnoty, a nasza prezentacja zajmie około 30 minut (włączając sesję pytań i odpowiedzi).

 

Prezentacja ma na celu komunikować potencjalnie ratujące życie fakty na temat raka jelita grubego, w tym objawy, na które należy zwrócić uwagę i proste kroki, które ludzie mogą podjąć, aby uchronić się przed chorobą. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet informacyjny przedstawiający podstawowe fakty na temat raka jelita grubego, opis popularnych badań przesiewowych jelita, oceny ryzyka ścieżek i kwestionariusz historii rodziny opracowany przez zespół „Rak Jelita Polska”.

 

PIERWSZY I NAJŁATWIEJSZY KROK TO WYDRUKOWANIE PLAKATU LUB BROSZURY NASZEGO PROGRAMU I UMIESZCZENIE W WIDOCZNYM MIEJSCU W TWOJEJ FIRMIE. ZACHĘCAMY TAKŻE DYSTRYBUOWANIA BROSZURY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ I DRUKOWANEJ. TO MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE WIELU OSOBOM.

Materiały Promocyjne

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani włączeniem się do programu i otrzymaniem materiałów prosimy o kontakt:

 

ABK Grupa

tel.: +48 22 401 22 16

e-mail: kontakt@rakjelita.pl

 

 

    

Mój Rak Mój Głos

 

Chorych na raka jelita grubego i tych wyleczonych z choroby łączy doświadczenie. Dzielenie się tym może uchronić życie i cierpienie wielu osób.

 

„Rak Jelita Polska” wraz z Polskim Klubem Koloproktologii jest w trakcie przeprowadzania ankiety pacjenta krajowego, badania jedynego w swoim rodzaju, które planujemy opublikować wraz z rozpoczęciem „Miesiąca Świadomości Raka Jelita”.

 

Podobne badania w innych krajach na świecie pokazują, iż chorzy z diagnozą raka jelita grubego czują, że mają "niewłaściwego raka" ze względu na brak dedykowanych usług wsparcia i niską świadomość choroby.

 

Niektóre z pytań które mamy zamiar zadać w naszej ankiecie to:

 

  1. czy państwo zapewnia wystarczająco dedykowanego wsparcia;
  2. czy jest potrzebne dalsze leczenie przedłużające życie;
  3. czy masz świadomość co to jest rak jelita grubego;
  4. czy powinna być prowadzona dyskusja na temat raka jelita grubego; jeśli tak to jaka.

 

Musimy wiedzieć więcej.

 

Nieoficjalne statystyki pokazują, że szanse na przeżycie pacjentów z rakiem jelita grubego są słabe w porównaniu do innych występujących nowotworów złośliwych tylko około 60 procent osób przeżyje 5 lat, w porównaniu do około 90 procent chorych na raka czerniaka, prostaty, piersi lub nowotworu innego rodzaju.

 

Prawdopodobnie największym problemem w walce z rakiem jelita grubego jest cisza. Dużo mówi się o zachorowaniu na raka, lecz świadomość zachorowania na raka jelita grubego, mimo że jest to taka powszechna choroba, jest bardzo niska, zarówno pośród zwykłych obywateli jak i lekarzy pierwszego kontaktu.

 

Jednym z najważniejszych wyzwań w zwiększaniu świadomości i wsparcia dla chorych na raka jelita grubego jest powściągliwość pacjentów do mówienia. Setki chorych, w tym wiele znanych osób, jest operowanych w późnym stadium raka jelita grubego, a mało kto chce o tym mówić publicznie. Często są to ludzie, którzy mają jeszcze wiele do zaoferowania w ich życiu osobistym i dla szerszej społeczności, ale są już wyłączeni z opcji leczenia. Jest to ważna kwestia wpływu na znaczną część społeczeństwa i ten temat już dawno powinien być podjęty

 

Mamy nadzieję, że na skutek naszej inicjatywy zmobilizujemy rząd do podjęcia działań już teraz, zapewniając środki do dedykowanych usług wsparcia i umożliwiając szybki dostęp do dotowanych zabiegów przedłużania życia.

 

Nasze społeczeństwo się starzeje, będzie więc coraz więcej osób z rozpoznaniem raka jelita grubego.

 

Nasz plan

 

Akcja „Rak Jelita Polska”, prowadzona wraz z Polskim Klubem Koloproktologii, ma nadzieję na lepszą edukacje na temat raka jelita grubego, podwyższenie poziomu badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego i zwiększenie dostępu do skutecznego leczenia.

Są już z nami:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Wspierają nas:

Patroni medialni:

Kontakt:

ABK Grupa, tel.: +48 22 401 22 16, e-mail: kontakt@rakjelita.pl

„Rak Jelita Polska”, strona www oraz podmiot prowadzący program nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek medyczne usługi, zabiegi, diagnozy lub leczenie.

To lekarz lub lekarze prowadzący pacjenta są wyłącznie odpowiedzialni za przeprowadzenie i stosowanie usług oraz zabiegów medycznych.

Wyłączną wolą lekarza lub pacjenta jest skorzystać lub nie z informacji oferowanych w ramach „Rak Jelita Polska”.

 

Informacje zawarte na stronie „Rak Jelita Polska” mają stanowić podstawę do budowania świadomości choroby. Wszystkie materiały są wyłącznie informacyjne

i nie mają intencji ani zamiaru zastępowania usług medycznych specjalistów oraz nie mogą być jako takie traktowane.

 

 

ABK Grupa 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.abkgrupa.pl